Two storey apartment

3601-3617 E Marion St, Seattle, WA 98122, USA
$340.000